Tüyleri Kökeni, Bildiğimizin Öncesine Dayanıyor

Tüyleri Kökeni, Bildiğimizin Öncesine Dayanıyor

Günümüzde kuşlarla özdeşleşmiş tüyler; aslında yalnızca kuşların değil, uçmayan hayvanların da tarih boyunca çeşitli sebeplerle geliştirmiş olduğu bir modüldür. Çin'in belirli bölgelerinde zengince bulunan fosil kalıntılarıyla alakalı bir çalışma, aslında tüylerin bundan 100 milyon yıl önce hatta dinozorlardan bile evvel ortaya çıkmış olabileceğini gösteriyor.

Bilgi, geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’de fosilleşmiş iki pterosaur incelenirken ortaya çıktı. Bir vakitler pullu olarak düşünülen bu uçan sürüngenler, aslında dört çeşit püskülle kaplıydı.

Tüyleri Kökeni, Bildiğimizin Öncesine Dayanıyor

Öyle görünüyor ki pterosaurlar, uzaktan akrabaları olan dinozorlarla, ortak cedde sahiplerdi. Bristol Üniversitesi’nde paleontolog olan başyazar Mike Benton, “Bu olay, tüylerin kökenini en az 250 milyon yıl öncesine kadar götürür” diyor.

Bu mühlet, tüylerin kökenini, karadaki hayatın neredeyse büsbütün yok olmasının eşiğinden dönülen Erken Trias Devri'ne kadar götürüyor. Bu türlü bir ortamda canlılar, hayatta kalabilmek ismine ağır evrimler geçirmek zorunda kalmaktaydı. Dinozorların atası olarak kabul edilen archosaurlar ve göğüslü hayvanların o devir yaşayan ataları, şiddetli bir silah yarışına girmişlerdi.

Tüylerin ise bu noktada rekabet edebilmek için ortaya çıktığına inanılıyor. Tüyler; dinozorlar ve pterosaurlar üzere sıcakkanlı hayvanlara yalıtım sağlayabilmesi için geliştirilmiş üzere görünüyor. Yani uçmak ve hoş görünmek ismine geliştirilen tüyler, çok daha sonra ortaya çıktılar.

1994 yılından beri Çin'den gelen binlerce tüylü dinozor örneği, paleontologları uzun müddettir düşündürüyor. Önceleri tüylü dinozorların aynı devirde yaşayan kuşlarla ortak bir cet paylaştıkları niyeti yaygındı fakat daha sonra Kulindadromeus isimli Rusya coğrafyasında bulunmuş bir dinozor, bu teoriyi geçersiz kılacak birtakım bulgular edinilmesine sebep oldu.

University College Cork’ta çalışan yazar Maria McNamara, Kulindadromeus fosilini şöyle anlatıyor: “Bacaklarında ve kuyruğunda pullar vardı ancak gövdesinde bıyığımsı tüyler de bulunmuştu.”

Tüyleri Kökeni, Bildiğimizin Öncesine Dayanıyor

Kulindadromeus fosilinin yukarıda bahsettiğimiz teoriyi çürütmesinin sebebiyse diğer dinozorların ortak cet paylaştıkları düşünülen kuşlarla yeni bulunan fosil ortasında çok büyük bir coğrafik aralık olmasıydı. Sonrasındaysa bilim insanlarının kafasında ilk dinozorların da tüylü olabileceği fikri oluştu.

Bazı paleontologlar; kuşlarda ve dinozorlarda tüylerin bağımsız olarak ortaya çıktığını düşünüyorlar lakin bu durumun aksini gösteren bulgular da var. Bu bulgular, son vakitlerde yapılan araştırmaların yanı sıra genetiklerle de destekleniyor. 2017 yılında yapılmış bir çalışmayla birlikte sürüngenlerdeki pulların, kuşlardaki tüylerin ve göğüslü hayvanlardaki kılların, birebir gen düzenleyici ağ tarafından geliştirildiği ortaya çıktı. Öteki bir deyişle bu üç yapının kökü, 420 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir ortak cette mevcut olabilir.