Dünya Ormanlarında 100 Milyon Hektarlık Bir Azalma Oluştu

Dünya Ormanlarında 100 Milyon Hektarlık Bir Azalma Oluştu

Ormanlar, geçim kaynaklarını, pak su ve havayı sağlarlarken, bir yandan da iklim değişikliğine dur diyebilen alanlar. Anadolu Ajansı, Besin ve Tarım Örgütü’nün “Ormanların Durumu 2018” ismiyle paylaştığı bir raporu grafik olarak yayınladı.

Dünya Ormanlarında 100 Milyon Hektarlık Bir Azalma Oluştu

Rapora nazaran, ormanlar bahsi geçen mühletler dahilinde dünya yerlerinin yüzde 31,6’sını kaplamaktan, yüzde 30,6’sını kaplayan bir hale geldi. Birebir vakitte bu ormanlar 2000 yılında 4,1 milyar hektarlık bir yere yayılıyorken, 2015 datalarına nazaran 4 milyar hektarlık bir toprağa çekildi. Dünyadaki ormanların değişimlerini unsur madde inceleyecek olursak:

  • Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesindeki oran yüzde 17,4 iken, yüzde 17’lik bir orana düştü.
  • Sahraaltı Afrika’da oran yüzde 30,6 iken, yüzde 27,1’lik bir orana düştü.
  • Latin Amerika ve Karayiplerde bu oran yüzde 51,3 iken, yüzde 46,4’lük bir orana düştü.
  • Avrupa ve Kuzey Amerika’da yüzde 40,3’lük orandan, yüzde 41’lik orana artış gözlendi.
  • Doğu ve Güney Doğu Asya’da yüzde 28,5’lik orandan, yüzde 29,6’lık orana artış gözlendi.
  • Orta ve Güney Asya’da yüzde 9,5’lik orandan, yüzde 10’luk orana artış gözlendi.

Dünya Ormanlarında 100 Milyon Hektarlık Bir Azalma Oluştu

1999 ve 2013 yılları ortasında, dünyanın bitki örtüsüyle kaplı yüzeyinde 5’te 1’lik bir gerileme görüldü. Bu gerileme oranı, yaklaşık 1 milyar insanın geçim kaynağını etkileyecek seviyede. Bu gerilemeye dahil alanlar olan meraların yüzde 28’lik, tarlaların yüzde 19’luk ve çayırların yüzde 19’luk kısmı yaklaşık 24 milyon kilometrekare arazi ediyor.

Bu olaylar sonucunda, Milletlerarası Doğayı Muhafaza Birliği’nin yayınladıği Global Kırmızı Liste Endeksi, çeşidi tehlike altında olan hayvanların oranı 0,82’den 0,74’e gerilediğini gösterdi.

Dünya Sıhhat Örgütünün 2017 yılı baz alınarak hazırladığı bir rapora nazaran, içme sularının hijyen düzeyleri “yer üstü”, “işlenmemiş”, “kısıtlı”, “temel”, “güvenli işlenmiş” olarak düşükten yükseğe yanlışsız 5 hususta sıralanıyor.

Bu sıralamaya nazaran dünya nüfusunun sadece yüzde 71’lik kısmı “güvenli işlenmiş” düzeyde içme suyu tüketebiliyor. Yaklaşık 844 milyon insanın “temel” düzeyde içme suyu tüketebildiği dünyamızda, yaklaşık 159 milyon insansa “yer üstü” düzeyinde bulunan içme sularıyla hayatını devam ettirmeye çalışıyor.