Yüzlerce Nükleer Patlamaya Sahne Olan Bölge: Semipalatinsk

Yüzlerce Nükleer Patlamaya Sahne Olan Bölge: Semipalatinsk

İnsanlığın sonunun nasıl geleceğiyle ilgili tanınan teorilerden bir tanesi de savaşlarda kullanılabilecek nükleer silahlar ve ülkeler ortasında gerçekleşecek nükleer savaşlar. Günümüzde devletlerin ortalarında imzaladıkları nükleer silah tersi muahedeler bulunsa da kapalı kapılar gerisinde neler döndüğünü bilmek imkânsız. Bu yazımızda zamanında Sovyet Rusya tarafından nükleer silahların testleri için kullanılmış olan Semipalatinsk ismindeki bölgeyi mevzu edineceğiz.

Yüzlerce Nükleer Patlamaya Sahne Olan Bölge: Semipalatinsk

TÜRKSOY üyesi bir ülke olan Kazakistan’ın kuzey doğusunda yer alan Semipalatinsk Test Alanı, 1991 yılında lağvedilmiş olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 450’den fazla nükleer deneme için kullanıldı.

1949 yılında başlayan ve 1989 yılında sona eren bölgedeki testlerde yer üstünde 100’den yer altındaysa 300'den fazla nükleer patlama gerçekleştirildi. Bu kadar çok nükleer silah denemesi yapılmasına karşın civarda bulunan köyler ve kasabaların birinci vakitlerde boşaltılmamış olması da epey enteresan bir ayrıntı.

Yüzlerce Nükleer Patlamaya Sahne Olan Bölge: Semipalatinsk

Dönemin politiklerinin bu ihmalkârlığı ise civar bölgelerde yaşayanların sıhhatini riske atmıştı. Bölge, daha sonra boşaltılsa bile vaktinde buradan yayılan radyasyondan etkilenenlerin hastalıkları kalıcı hâle gelmiş durumda. 1949-1956 yılları ortasında bu bölgede bulunan bireyler üzerinde yapılan sıhhat çalışmalarında radyasyon sebebiyle gerçekleşen germ çizgisi mutasyonunun kardiyovasküler hastalıkları artırdığı gözlemlendi.

Sovyetler Birliği devrindeki nükleer denemelerin üçte ikisine mesken sahipliği yapan bu bölge, ayrıyeten dünyadaki nükleer denemelerin de dörtte birine sahne oldu. 1947 yılında Lavrentiy Beria tarafından seçilen bu bölgede gerçekleştirilen son test çalışması ise Sovyetlerin dağılmasından iki sene evvel 1989’da gerçekleştirildi.