Fiziğin Temel Konuları Simetriye Dayanıyor

Fiziğin Temel Konuları Simetriye Dayanıyor

Simetri denildiği vakit akıllara genelde estetik gelir. Fakat simetri konusu estetiğin ötesinde bilimle de ilgilidir. Söz manası olarak simetri; bir objenin makul bir eksene nazaran ölçü uygunluğuna, mükemmelliğe sahip olması demektir. Bu durum kimi vakit takıntılı boyutlara ulaşabilir ve bu durumun tıpta bir ismi vardır: Obsesif Kompulsif Bozukluk.

Fiziğin Temel Konuları Simetriye Dayanıyor

Evrenin gizemlerini çözmek için çalışan fizikçilere nazaran ise simetrinin farklı manaları da bulunuyor. Zira simetrik olan bir şey eksiksiz ve her ne kadar çevrilirse çevrilsin, bu harikalık bozulmuyor.

Fizikçiler, kozmostaki maddelerin değişmez olması gerektiğine inanıyorlar. Üstelik bilim insanları, bu mevzularla ilgili birtakım ilişkiler da yakalıyorlar. Bu duruma örnek vermek gerekirse, bundan neredeyse 100 yıl önce Alman matematikçi Emmy Noether'ın fiziğin temel kuralları ve kavramları ortasında keşfettiği kontaklar üzere. Pek çoğumuzun bildiği Enerji'nin Korunumu Yasası ve Momentumun Korunumu Yasası üzere fiziğin en temel kavramları, aslında simetriden kaynaklıdır.

Fizikçiler bir biçimde simetriden faydalanarak kozmosun gizemlerini çözmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bilim insanlarının şimdiki hedefleri ise, simetriyi kullanarak atom altı parçacıkları anlamak. İlerleyen periyotlarda fizikçilerin, tekrar simetrinin nimetlerinden faydalanarak yeni keşiflerde bulunması mümkün görünüyor.

  • Not: Obsesif Kompulsif Bozukluk, genel manasıyla takıntı hastalığı demektir. Bu hastalık yalnızca simetri hastalığıyla bağdaştırılmamalıdır.