1800’lerden Kalma Beyin Yakan Optik İllüstrasyonlar

1800’lerden Kalma Beyin Yakan Optik İllüstrasyonlar

Optik biliminin çeşitli özelliklerini inceleyen Fransız bilim insanı Amédéé Guillemin, 1868 yılında meşhur kitabı Les phenomenes de la physique (Fiziğin fenomenleri) ile dikkatleri çekti. 1882’de de Le Monde Physique (Fizik dünyası) isimli yapıtı kaleme aldı.

Bilim beşerinin yapıtlarının büyük kısmı, Parisli matbaacı ve oymacı Rene Henri Diegon tarafından yapılan bu yapıtlarda, Diegon tarafından hazırlanmış illüstrasyonlar, aslında fizikçi J. Silbermann’ın çalışmalarına ve ışığın farklı ortamlarda nasıl hareket ettiğine dair müşahedelerine dayanıyor. 

Kitaplarda ayrıyeten ışığın sabun köpüğü üzere yapılarla nasıl etkileşime girdiği, ışığın nasıl dağıldığı üzere hususlarda açıklamalar içeriyor. Newton da bu sabun köpüklerinin etkileşimi üzerinde uzun çalışmalar yapmış, bu çalışmaları ışıkla ilgili teorilerine temel oluşturmuştu.

Renki baskının çok ender olduğu ve baskı tekniklerinin günümüzle kıyaslanamayacak kadar ilkel olduğu devirde yapılan çalışmaların canlı renkleri, kitabı hazırlayan bireylerin yeteneğine de hayran bırakıyor. Kitaplardan kimi illüstrasyonları aşağıda görebilirsiniz.

1800’lerden Kalma Beyin Yakan Optik İllüstrasyonlar

1800’lerden Kalma Beyin Yakan Optik İllüstrasyonlar

1800’lerden Kalma Beyin Yakan Optik İllüstrasyonlar

1800’lerden Kalma Beyin Yakan Optik İllüstrasyonlar

1800’lerden Kalma Beyin Yakan Optik İllüstrasyonlar