28.000’den Fazla Canlı Türü Tehdit Altında

28.000’den Fazla Canlı Türü Tehdit Altında

Uluslararası Tabiat Müdafaa Birliği (IUCN), her bir tipi pahalandırmak için titizlikle hazırladığı kriterleri kullanarak biyolojik çeşitliliğin tükenme riski için dünya standartlarında bir rehber oluşturdu. Bu hazırlanan rehberde, toplam 105.732 tıp en az korku verici (yok olma riski yok yahut yok olma riski olmayan), kritik olarak tehlike altındaki (son derece yüksek bir yok olma riski) ve tükenmiş (bir çeşidin son bireyi ölmüş) olarak sıralandı.

Bu Kırmızı Liste güncellemesi çok uygun haberler içermiyor. Toplam tehdit altındaki çeşitlerin sayısını 28.338 (toplam değerlendirilenlerin %27’si) olarak gösteren liste, 1500 yılından beridir kuşağı tükenen 873 çeşidi de ortaya çıkarıyor. Bu sayılar tükenme tehlikesi altındaki varsayımı 1 milyon cins hakkında düşündüğümüzde küçük görünüyor, fakat dünyadaki hayvanların, mantarların ve bitkilerin yalnızca %1’i resmen IUCN Kırmızı Listesinde değerlendirildi. Daha fazla cins değerlendirilmeye alınırsa, elbet ki tehdit altındaki çeşit sayısı da artacaktır.

28.000’den Fazla Canlı Türü Tehdit Altında

Listenin son güncellemesinde ise, dünyanın dört bir yanından 7.000’den fazla cins bu Kırmızı Listeye eklendi. Bu çeşitlerin içerisinde yusufçuktan balığa kadar değişen 501 adet Avustralya tipi var. Bu listede yılan balığı, zayıf su ve ırmak idaresi, arazi kirliliği ve tekrarlayan kuraklık nedeniyle tehdit altında gösterilen çeşitlerden bir tanesi.

Bu liste güncellemesinde bilhassa tasa verici olan birtakım eşsiz ve garip balıkların berbat durumu. Bilhassa kama balıkları ve dev gitar balıklarının kuşağı tehlike altında. Avustralya'dan Doğu Atlantik'e kadar değişen bu köpekbalığı gibisi balık tiplerinin kuşağı tükenme tehlikesi altındadır. Altı dev gitar balığı ve 10 kamalı balıktan dokuzunun tipi kritik olarak bedellendiriliyor.

Avustralya'da gergedan balığı popülasyonları nispeten güzel bir biçimde ilerlerken, bu durum daha geniş Hint, Pasifik ve birtakım durumlarda sık sık sömürüye maruz kaldıkları Doğu Atlantik bölgeleri için geçerli değildir. Gergedan balıklarının çeşidinin tehlike altına girmesinin ana sebebi ise eti için avlanıyor olmasından kaynaklanıyor. Gergedan köpekbalıklarının etleri ekseriyetle mahallî olarak yenir yahut alınıp satılır ve öteki köpekbalıkları ve kemikli balıklarla birlikte, tropik ülkelerde kıyı geçim kaynaklarının ve besin güvenliğinin değerli bir kesimidir. Yüzgeçleri ise epeyce kıymetli olan gergedan köpekbalıklarının ‘beyaz yüzgeçleri’ kilogram başına yaklaşık 1000 dolara satılıyor.

28.000’den Fazla Canlı Türü Tehdit Altında

Araştırmacılar, jenerasyonunun gergedan balıklarından daha evvel tükenme ihtimali olan iki balık tipini de açıkladılar. Hint Takımadaları’ndan gelen kamalı balıklar 20 yıldan uzun bir müddettir yalnızca bir defa görülmüş durumda; o da Singapur balık pazarında meyyit bir formda. Düzmece köpekbalığı ise, Batı Afrika’daki Moritanya’da tek bir yerden biliniyor ve yakın vakitte hiç gözlemlenememiş. Büyük olasılıkla jenerasyonu tükenmiş olabilir zira küçük balıkçı teknelerinin sayısı 1950’lerde 125 iken, 2005’te yaklaşık 4.000 adet balıkçı teknesi var.

Bu yükselen balıkçılık düzeyi, birçok gergedan köpekbalığının bulunduğu Hint ve Batı Pasifik’in tropikal ülkelerini yansıtıyor. Bu balık çeşitlerinin korunması için yeni birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu tedbirler ortasında: ulusal tiplerin korunması, habitat idaresi ve memleketler arası ticaret kısıtlamaları üzere önlemler bulunuyor. Bunlar elbette süratli ve kolay tahliller değil lakin hepsini tesirli bir halde uygulayabilirsek cinslerin tehlikeden çıkmasını kolaylaştırabiliriz.