Osaka Track, G20'de Kabul Edildi

Osaka Track, G20’de Kabul Edildi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’in Osaka Track adını verdiği, ülkeler ortası özgür bilgi akışı planı, 24 ülke tarafından onaylandı. ABD, Çin, Rusya üzere büyük ülkeleri de içeren 24 ülke, Osaka Track planını destekleyen bildiriye imzasını attı.  

Osaka Track, G20'de Kabul Edildi

Bu bildirinin sonucunda somut bir hareketle karşı karşıya kalınıp kalınmayacağı kaygıları ise esasen vardı. İştirakçilerden kimileri, çeşitli sebeplerden dolayı bilgilerine ziyadesiyle müdafaacı davranıyor. Bilhassa Çin ve Rusya, hem mahallî hem de rekabetçi bir araç olarak bilgileri tutuyor ve siyasi muhalifleri engelleme konusunda bunları kullanıyorlar. Bu sırada Avrupa Birliği de ortaya çıkabilecek kapalılık ihlalleri ile ilgileniyor. 

Hindistan, Endonezya, Güney Afrika üzere öteki G20 üyeleri ise bildiriyi imzalamadı. Hindistan, rekabet avantajını elinde bulundurmak için dataları paylaşmayı istemedi. Osaka Track, ulusal manada yardımcı olabilecek bir uygulama olsa da uzun ve bilinmeyen bir sürecin başlangıcı olduğu da söyleniyor.