Türkiye, Doğal Kaynaklarını Ortalamadan 32 Gün Önce Tüketti

Türkiye, Doğal Kaynaklarını Ortalamadan 32 Gün Önce Tüketti

İnsanlığın dünyadaki sonlu kaynakları yönetimli kullandığını söylemek pek de mümkün değil. Dünyanın geri kalanı üzere ülkemizde de gezegenimizin karşılayabileceğinden çok daha fazla bir tüketim kelam konusu. Dünya Limit Aşım Günü hesaplamalarına göre Türkiye, gezegenimizin biyolojik kapasitesini karşılayabileceği limiti 27 Haziran’da tüketti.

Türkiye, Doğal Kaynaklarını Ortalamadan 32 Gün Önce Tüketti

Dünyadaki yenilenebilir kaynaklarını ve insanların bu kaynakları tüketim taleplerini araştıran Global Ayak İzi Ağı tarafından paylaşılan datalara nazaran, Dünya Limit Aşım Günü bu sene 29 Temmuz. Bu da demek oluyor ki o tarihten itibaren insanlık olarak dünyanın bu sene içerisinde bize verebileceği yenilenebilir kaynaklardan fazlasını tüketmeye başlayacağız.

Limit aşım günleri, ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor ve biz Türkiye olarak doğal kaynaklarımızı giderek artan bir süratle tüketiyoruz. Ülkemizin 2018 yılındaki limit aşım günü 11 Temmuz'du ve ortalamadan 21 gün öndeydik. Bu yılki bilgilere bakılırsa kaynak tüketiminde başka ülkelere nazaran hayli geride kalmış durumdayız.

Türkiye, Doğal Kaynaklarını Ortalamadan 32 Gün Önce Tüketti

Doğal Hayatı Muhafaza Vakfı, Türkiye’nin dünyaya oranla kaynaklarını süratli tüketmesiyle ilgili olarak “Ekolojik kaynakları çok kullanarak limit aşımına yol açmanın sonucunda ormanlar yok oluyor, biyolojik çeşitlilik kayboluyor, balık stokları azalıyor, tatlı su kaynakları yitiriliyor, topraklar erozyona uğruyor, hava kirleniyor. Atmosferde artan karbondioksitin tetiklediği iklim değişikliği; kuraklıklar, orman yangınları, çok yağışlar ve gibisi olaylarla kendini giderek daha bariz bir halde hissettiriyor.” açıklamalarında bulundu.

Doğal Hayatı Muhafaza Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli, kaynakların korunmasında devletler kadar bireylerin de kıymetli olduğunu lisana getirdi ve şu sözleri kullandı: 

“Doğa sıkıntıları genelde çok karışık ve çoklukla devletlerin çözmesi gereken sıkıntılar olarak algılanıyor. Devletlere iş düştüğü kesinlikle lakin bireylerin, kurumların, STK’lerin de sorumlulukları büyük. Bireyler olarak atığımızı azaltarak işe başlayabiliriz. Günlük hayatımızda yapacağımız ufak değişikliklerin toplama tesiri iddiamızdan çok daha büyük.”

“Kurumlar olarak her sektörün‘sosyal sorumluluğu’ bir proje olarak görmek yerine ‘iş yapış biçimini dönüştürmek’ olarak benimsemesini önemsiyoruz. Devletler açısından ise bir güç ihtilali yaşanması gerekiyor. Birçok ülke kömür santrallerini kapatma kararı aldı. Türkiye’de bundan sonra yapılacak yatırımların güneş ve rüzgâr odaklı olması, teşviklerin de kömürden bu alana kaydırılması çok değerli adımlar.”