NASA: Grönland'ın Buzulları Bin Yıl İçerisinde Kaybolacak

NASA: Grönland’ın Buzulları Bin Yıl İçerisinde Kaybolacak

NASA'nın Operation IceBridge programındaki yeni bilgiler, Grönland buz katmanının önemli biçimde eridiğini açığa çıkarırken bu erimenin global deniz düzeyini daha evvel düşünülenden daha fazla artıracağını gösteriyor. Yeni çalışmada yapılan bilgisayar modeli, 200 yıllık erimenin su düzeyini 48 ila 160 santimetre ortasında artıracağını söylüyor. Bu haber epey üzücü, çünkü eski çalışmalar bu kıymetin yüzde 80'e kadar daha az olacağını ortaya çıkartıyordu.

NASA: Grönland'ın Buzulları Bin Yıl İçerisinde Kaybolacak

Yeni çalışmanın gerisindeki araştırmacı grup, Alaska Fairbanks Üniversitesi'nde Jeofizik Enstitüsünde misyon yapıyor. Bilgisayar modelini 3000 yılına kadarki müddet için 1500 sefer çalıştıran kadro, 500'den fazla iklim senaryosunu incelemek için üç farklı kümeyle çalıştı. Her bir senaryoda, ana bahis kara, okyanus, buz ve atmosferik değişkenler olarak değiştirilirken sonuçlarda değişmeyen bir şey vardı: insan emisyonları.

En optimist senaryoda dahi fecî bir sonuç karşımızda. Şayet insanlık yaydığı kirliliğe ve emisyona şu andaki süratiyle devam etse, Grönland'daki buzlar bin yıl içerisinde yüzde 26 ila yüzde 57 ortasında yok olacak. Tekrar edelim: Şayet her şey sabitlenir ve hiçbir halde kirlilik artmazsa. Bu da maalesef çok mümkün gözükmüyor.

Çalışmanın ardındaki dataların büyük çoğunluğu, NASA'nın Operation IceBridge çalışmasındaki uçak filosundan geliyor. Bu filo, 2010'daki ICESat misyonunun sonu ile 2018'deki ICESat 2 misyonunun başı ortasındaki boşluğu doldurmak için görevlendirilmişken, Dünya'nın kutupsal bölgelerinin değişen tabiatını gözlemliyor.